Undersøgelserne viser

Ifølge nyeste undersøgelser, viser det sig, at børn og unge der anbringes uden for hjemmet, oftest får problemer med stoffer og/eller kriminalitet. Dette begrundes dels i en sandsynlighed for kriminalitet ”smitter” og i en teori om at, når flere børn eller unge anbringes sammen, påvirker de hinanden i negativ retning. Vores erfaring fra arbejdet på døgninstitutioner, underbygger disse formodninger.
 
I undersøgelsen, anbefales derfor en styrkelse af mentor og kontaktpædagog ordninger i kommunerne.

En ny verden begynder her

Vi er et 5 år gammelt projekt med base i Stevns og Køge kommune, som vil betjene de omkringliggende kommuner.
Vi er et proffesionelt pædagogisk team, med mange års erfaring i arbejdet med børn- og unge, som har behov for ekstra råd,vejledning og støtte på vej til voksenlivet.
 

Hvem står bag

Gennem de sidste 12- til 30 år, har vi som iværksættere af dette tilbud, arbejdet som professionelle kontaktpædagoger og har dermed stor erfaring med arbejdets karakter.
 
Bolig Aktivitet StøttE nyt socialpædagogisk projekt ved:
 
Ung-base | 4600 Køge, 4652 Stevns  | Tlf.: 21476539