Aktiviteter

Vi arbejder med det fælles tredje, som en metode til styrkelse af relation, fællesskab og barnets/den unges sociale færdigheder.

Kontaktpædagogens opgave er, gennem en positiv relation, at hjælpe barnet/den unge, i forhold til de konkrete vanskeligheder.

Primært vil metoderne være i form af, rådgivning, støtte og vejledning.

Kontaktpædagogen og barnet/den unge, drøfter de vanskeligheder, som kræver en løsning, med henblik på at, afdække potentielle ressourcer og færdigheder, som de kan anvende til løsning af konkrete vanskeligheder, evt. gennem opstilling af delmål.
Ung-base | 4600 Køge, 4652 Stevns  | Tlf.: 21476539