Aktiviteter

Vi arbejder med det fælles tredje, som en metode til styrkelse af relation, fællesskab og den unges sociale færdigheder.

Kontaktpædagogens opgave er, gennem en positiv relation, at hjælpe den unge, i forhold til de konkrete vanskeligheder.

Primært vil metoderne være i form af, samvær, coaching, støtte og vejledning.

Primær pågave vil i første omgang være relationsskabende aktiviteter. Når tilliden mellem den unge og kontaktpersonen er skabt arbejdes der dybere på de udfordringer der er og de løsninger der skal til. Kontaktpædagogen og den unge, drøfter de vanskeligheder der er og sætter delmål og mål og afdække ressourcer og færdigheder, som de kan anvende til løsning af konkrete vanskeligheder.
Ung-base | 4600 Køge, 4652 Stevns  | Tlf.: 30133939