Inddragelse af netværk

Dette kan ske gennem løsningsfocuserede samtaler eller coaching af udd. pædagog inden for dette.

Den unge vil ud over samværet, kunne ringe, skrive e-mail eller sms til sin kontaktpædagog, da dennes arbejdstid tilrettelægges efter behov.

Forløbet evalueres undervejs.
Ung-base | 4600 Køge, 4652 Stevns  | Tlf.: 30133939