MålgruppeIndsatsgrundlaget vil ske med udgangspunkt i servicelovens kapitel 11 i lov om social service, omhandlende særlig støtte til børn og unge.

Der skal således i alle sager foreligge en § 50 undersøgelse og en handleplan, som vil danne grundlag for arbejdet med barnet/den unge og evt. familien.

Målgruppen er potentielt normaltbegavede børn/unge med psyko/sociale problemer, mellem ca. 13- og 18 år, dog kan der visiteres unge over 18 år ifølge serviceloven om efterværn.

Målgruppens børn og unge, skal kunne indgå en personlig relation med den tilknyttede kontaktpædagog og gerne have et ønske om at skabe forandringer i eget liv. Det skal derfor gerne være et ønske fra den unge/barnet, at deltage i aktiviteter og fællesarangementer.
Ung-base | 4600 Køge, 4652 Stevns  | Tlf.: 30133939