Ungbase

 
Formål
Formålet med aktiviteterne er, at give de unge nogle nye færdigheder, styrket selvbillede og støtte dem i af traffe sunde valg. Endvidere at adfærdskorrigere, styrke og træne den unges relationer til at være i bæredygtig samspillet med andre unge og voksne.

Den unge vil sammen med kontaktpædagogen, deltage i mangeartede aktiviteter.

Der vil ligeledes være kontakt til lokale tilbud, idrætsforeninge, skole, praktiksted m.m.
i forhold til hvad der er brug for.

Gennem aktiviteterne vil kontaktpædagogen fremstå som en tillidsfuld, troværdig voksen og vil være en rollemodel.

Hele netværket omkring den unge inddrages, i det omfang, det er relevant. Men det er  den unge der er i fokus. Det er dog væsentligt at, inddrage og samarbejde tæt med forældre og andre interessepersoner i den unges netværk, så som skole, venner, øvrig familie og samarbejdsparter m.m. for at fremme den optimale trivsel og vækst.
Ung-base | 4600 Køge, 4652 Stevns  | Tlf.: 30133939