Ungbase

 
Formål
Formålet med aktiviteter er, at bibringe  barnet/den unge nogle færdigheder og styrke relationen. At træne barn/ung i samspillet med andre unge og voksne.

Barnet/den unge vil sammen med kontaktpædagogen, deltage i mangeartede aktiviteter.

Der vil ligeledes være kontakt til lokale klubber, idrætsforeninger m.m.

Gennem aktiviteterne vil kontaktpædagogen skulle fremstå som en troværdig voksen og rollemodel.

Hele netværket omkring barnet/den unge inddrages, men som udgangspunkt er det barnet/den unge der er primæropgaven. Det er dog væsentligt at, inddrage og samarbejde tæt med forældre og andre interessepersoner i barnets/ den unges netværk, så som skole, venner, øvrig familie og samarbejdsparter m.m.
Ung-base | 4600 Køge, 4652 Stevns  | Tlf.: 21476539