Værdigrundlag

  • At barnet/den unge tilegner sig en adfærd, som muligører en konstruktiv udvikling socialt, adfærdsmæssigt og følelsesmæssigt.
  • At støtte op omkring skole, uddannelse, arbejde m.m.
  • Støtte op omkring eksisterende netværk.
Opgaver der vedrører ungdomskontrakter, tager alene sigte på at, den unge overholder de aftaler der indgås i kontrakten, med mindre andet er nævnt i handleplanen. Unge med en ungdomssanktion, følges op i.f.t det i loven anskrevne. Unge med en dom på betingelser, omfattes ligeledes i tilbudet.

Vi anbefaler dog at, alle domsforanstaltninger udvides i handleplanen, således at der sættes massivt ind med en kontakt, da undersøgelser viser en ringe effekt af tilbudet i eksisterende form. Unge med en dom, vil oftest have brug for mere kontakt og støtte end beskrevet i §.
Ung-base | 4600 Køge, 4652 Stevns  | Tlf.: 21476539