Værdigrundlag

  • At den unge tilegner sig en adfærd, som muligører en konstruktiv udvikling socialt, adfærdsmæssigt og følelsesmæssigt.
  • At støtte op omkring skole, uddannelse, arbejde m.m. for at blive integreret i samfundet og på sigt blive selvforsørgende.
  • Støtte op omkring eksisterende netværk, eller bygge nyt op, for at skabe et sundt tilhørsforhold.
Opgaver der vedrører ungdomskontrakter, tager alene sigte på at, den unge overholder de aftaler der indgås i kontrakten, med mindre andet er nævnt i handleplanen. Unge med en ungdomssanktion, følges op i.f.t det i loven anskrevne. 

Vi anbefaler dog at, alle domsforanstaltninger udvides i handleplanen, således at der sættes massivt ind med en kontakt, da undersøgelser viser en ringe effekt af et tilbudet med minimalt kontakt. Unge med en dom, vil oftest have brug for mere kontakt og støtte end beskrevet i §.
Ung-base | 4600 Køge, 4652 Stevns  | Tlf.: 30133939